ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ С ОСИГУРЕН АСИСТАНС

Застраховката покрива разходи и осигурява съдействие, включително репатриране на застрахованото лице, при настъпване на застрахователно събитие при пътуване или работа извън територията на Република България. Застраховката осигурява помощ на застрахования посредством асистираща компания.

 

ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА"

Предлагаме богато рисково покритие в случай на нетрудоспособност или смърт, както и възстановяване на извършени разходи вследствие битова или трудова ЗЛОПОЛУКА в следните случаи:

 • Смърт;

 • Временна или трайна загуба на трудоспособност;

 • Медицински разходи;

 • Репатриране;

 • Разходи за транспортиране на тленни останки и/или погребение;

 • Разходи за спасяване;

 • Загуба на личен багаж при настъпила със Застрахования злополука.ЗАСТРАХОВКА "ЗАБОЛЯВАНЕ"

Предлагаме застрахователна защита в случаите на ЗАБОЛЯВАНЕ, като се изплащат обезщетения или възстановяват реално извършени медицински разходи, както следва:

 • Медицински разходи и медикаменти за доболничен и болничен престой, дневни пари за болничен престой и др.;

 • Диагностициране на особено тежки заболявания;

 • Временна загуба на трудоспособност от общо или акутно заболяване;

 • Трайна загуба на трудоспособност вследствие професионално заболяване."КОМПЛЕКСНА ТУРИСТИЧЕСКА ЗАСТРАХОВКА"

Застраховката може да се сключва от всички собственици/ползватели на туристически обекти/хотели на територията на Р.България в качеството им на Застраховащ.
Застраховани са имуществените и неимуществени интереси на всички български и чуждестранни физически лица - гости на туристическия обект/хотел и/или наемащи съоръжения, пособия и екипировка, собственост на или стопанисвани от обекта/хотела.

 

Брояч на сайта