Защо е важна за Вас тази застраховка?
Осигурявате си денонощна помощ при неизправност на автомобила, кражба или грабеж.

Кой е застрахован?
Автомобилът, водачът и пътниците, които се намират в автомобила, без значение на тяхното гражданство.

Какво покрива застраховката?
При настъпване на застрахователно събитие, чрез Асистанс компанията Ви осигуряваме:

  • Ремонт на автомобила на място и заплащане на разходите за него до лимита, посочен в полицата;

  • Транспортиране на автомобила до най-близкия сервиз, в случай, че ремонтът не може да бъде извършен на място;

  • Осигуряване и заплащане на разходите за хотел в случай, че ремонтът на автомобила не може да бъде извършен веднага;

  • Заплащане на разходите за паркинг на неизправния автомобил за срок, не по-дълъг от 3 дни и до лимита, посочен в полицата;

  • Ако автомобилът не подлежи на ремонт или ремонтът е икономически нецелесъобразен, се организират и заплащат разходите за бракуване на автомобила в съответната държава, както и завръщането на водача и пътниците в автомобила до България;

  • В случай, че автомобилът Ви стане обект на кражба или грабеж, се осигурява или се заплащат разходите за хотел на застрахованите лица за периода на издирване. В случай, че автомобилът не бъде открит в рамките на 48 часа, заплащаме разходите за завръщането на пътниците в България;

  • Ако водачът претърпи телесни увреждания или болест и не е в състояние да управлява автомобила, а никой от пътниците не е правоспособен водач, се осигурява една от следните услуги: или връщане на пътниците в България, или пътуване на посочено от застрахования лице от България до мястото, където се намират, с цел да поеме управлението на автомобила и пътниците в него;

  • В случай, че водачът или някой от пътниците починат в резултат на ПТП, се извършва организирането и се заплащат разходите по репатриране на тленните останки до мястото за погребение в България.

Срок на застраховката
Стандартният срок на застраховката е 1 година, но се предлага и в краткосрочен вариант.

Какво да правите, ако настъпи застрахователно покритие?
Незабавно се свържете с Асистанс компанията на телефоните, посочени в застрахователната полица и ще получите квалифицирана помощ.

Брояч на сайта